background-image

OpenUtilities

Tehnovõrgu GIS arvestab võrgu toimimisloogikaga

OpenUtilities on jaotusvõrkude  (elekter, vesi, kanal, gaas, kaugküte) haldamist ning opereerimist toetav geoinfosüsteem, mis seob endas insenertehnilise detailsuse (CAD), kaarditarkvara (GIS) ning varahalduse komponente. OpenUtilities baseerub Microstation ja Bentley Map platvormitel ja toetab jaotusvõrgu operaatori tavalisi tööprotsesse – korraline hooldus, avariide käsitlus, planeerimine, müük ja klienditeenindus.
Aluseks on võrkude adekvaatsed andmemudeleid, mis kirjeldavad kõiki kasutatavaid võrgukomponente, nende vahelisi loogilisi seoseid ning piiranguid. Süsteem lubab võrgu analüütilist ja samas ka tehniliselt täpset füüsilist esitust. Andmeobjektid on varustatud oma tüübile vastavate attribuutandmetega näiteks komponendi tüüp, materjal, ehitusaasta, ehituslikud gabariitmõõtmed, kaevukaante andmed, omaniku andmed jne. Kõikide võrgukomponentidega saab seostada väliseid dokumente (fotosid, videovaatluseid koos kaamera koordinaatinfoga ja joonisefaile).
Võrgu täpne mudel võib olla aluseks ka põhivaraarvestusele olles selleks liidestatud majandusarvestussüsteemiga. Võrgumudeli põhjal saab teha ka täpsemaid tasuvusarvestusi ja tootlikkuse analüüsi.
Püsilitsentsimine Litsentsirent Võrgulitsentsimine

Vali endale sobiv maksevõimalus ja alusta projekteerimist juba täna!

Info

 • Vee-ettevõtted
 • Elektrivõrgud
 • Kaugkütte võrgud
 • Konkreetse võrgutüübi tehnilist eripära ja äriloogikat järgiv valmiskujul andmemudel,
 • valmiskujul funktsionaalsus, mis toetab vee-ettevõtte tavapäraseid tööprotsesse,
 • erineva profiiliga töökohad, sh GIS-administraatori oma, mis võimaldab ka andmemudeli ja kasutajaliidese kohandamist vastavalt ettevõtte eripäradele,
 • server-klient arhitektuuri,
 • valmidus liidestada GIS-andmebaasi muude infosüstemei osadega (SCADA, CRM, majandusarvestus),
 • tugev ja mitmekülgne graafikakeskkond, mis tagab andmeühilduvuse erinevate andmeallikatega (CAD-failid, GIS andmebaasid, Maa-ameti WMS – aluskaardid jms).

 • OpenUtilities Designer
 • OpenUtilities Map
 • OpenUtilities Map PowerView
 • OpenUtilities Mobile