background-image

OpenRoads Designer

Teede infrastruktuuri projekteerijale

BIM-projekteerija premium-komplekt kontseptuaalsest faasist kuni detailse projektini koos arvutuste, tehnovõrkude mudeldamise, GIS-i ja fotorealistliku liiklussimulatsiooniga.
OpenRoads Designer on teedeinseneri A-Z pakett mis sobib väga erineva eesmärgi ja raskusastmega ülesannete  teostamiseks. Kiirtee, liiklussõlm, linnatänav, ehitusalune pind, vundamendiauk või tagasitäide, teekeha, parkla või pealesõit, tiik või kraav.  Kaevete/täidete nõlvade kalded võivad muutuda ühe nõlva piires või olla astmelised, astmete hulka, laiust ja kallet saad määrata. Teekeha modelleerimne on dünaamiline horisontaalses ja vertikaalses tasapinnas ning arvestab ka tee otstarvet ja esitatavaid nõudeid. Projekteeritud ja mõõdistatud pindade põhjal tehakse  täpseid mahuarvutusi.
Integratsioon ProejectWise365 pilveteenustega lubab sujuvat infovahetust ning e-kooskõlastust tellijaga.

Vali endale sobiv maksevõimalus ja alusta projekteerimist juba täna!

Info

Teede ja infrastruktuurirajatiste mudelprojekteerijad, mäendusbürood, geodeesiafirmad, omavalitsuste planeerimisspetsialistid ja kõik teised, kelle töö seondub transpordi infrastruktuuri ja selle aluspinna projekteerimisega ning vajab digitaalse reljeefimudelimudeli konteksti. OpenRoadsi abiga on projekteeritud Eesti olulisi infra-objekte.
OpenRoads koondab kõige tänapäevasema infrastruktuuri suunitlusega BIM-tehnoloogia, sh.:
  • ehituspinna modelleerimine ja analüüs
  • suurte trasside, teede ja tänavate projekteerimine
  • maa-aluste tehnovõrkude 3D modelleerimine kattuvuse kontrolliga
  • täielikult BIM-raamistikku järgiv tehnoloogia
  • punktipilved, reaalsusmudelid ja integreeritud GIS
  • VR ja liiklussimulatsioon
OperRoads Designer sisaldab MicroStationi kogu funktsionaalsust ning LumenRT integreeritud varianti interaktiivseks realistlikuks visualiseerimiseks koos liiklussimulatsioonidega. Ühildub täielikult OpenRoads ConceptStation tarkvara ning ProjectWise ühistöö- ja sisuhaldusteenustega