background-image

Projekteerime midagi üheskoos?

Kõik head asjad algavad....insenerist!

Oleme tehnoloogiafirma, kes juba 20 aastat on uhkusega aidanud arhitektidel, taristu- ja ehitusinseneridel, linnaplaneerijatel ja mööblitootjatel viia oma parimaid ideid ellu innovaatilisel ja IT-ajastule omasel viisil. See tööpõld on põnev ja järjest avarduv.
Meie igapäevatöö on õppimine ja õpetamine. Inseneritarkvara tuumaks on kontsentreeritud oskusteave. Seetõttu ongi meie akadeemilised kraadid sellistelt aladelt nagu tootmistehnika, ehituslik projekteerimine, geomaatika.

Pakume rohkem kui lihtsalt tarkvara, sest meie tugevuseks on ühendatud IT- ja insenerikompetents. Meie käest saad tegelikke vajadusi rahuldava tarkvaratoote, toe ja korraliku koolituse, vajadusel ka arenduse koos projektijuhtimisega.