Tublimad puidutöötlemises....

...nüüd veelgi paremadKuidas CNC ettevalmistusel vähem raha kaotada?

Probleem: CNC-tehnikal toomine on ebaefektiivne, kui puudub kiire ning veavaba NC programmide ettevalmistus. Pingioperaator nii tõhusalt programmeerida ei suuda, tunneb enamasti vaid ühte seadet ja teeks seda oma põhitöö - pingi teenindamise - arvelt.
Lahendus:  Automatiseeritud CNC programmeerimise kõigile pinkidele ühes tarkvaras, samuti kvaliteetse ja säästliku NC koodi tagab koolitatud tehnoloogi käes Alphacam.

Puithoonete arvutused lihtsamaks

Probleem: Puitkonstruktsioonide insenerid teavad, et kõige keerulisem on arvutada puithoonete jäikust. Materjali eripärad ning elementide vahelised liited teevad arvutuse ajamahukaks ning komplekssete hoonete puhul ka hoomamatuks.
Lahendus:  Timber Tech Buildings lihtsustab inseneritööd puithoonte jäikuse arvutusel, kirjeldab adekvaatselt hoone käitumist tuulekoormuse ja maavärina olukorras, leiab konstruktsioonielementide sisejõud ja pinged ning kontrollib vastavust projekteerimisnormide nõuetele. Tulemused esitatakse põhjaliku raportina.
Lisaks tavalisele karkasshoonele saab projekteerida ka ristkihtpuidust elemente.

Keeruliste betoonrajatiste projekteerimine lihtsaks

Probleem: Ehitusinseneri ja projekteerija suurim väljakutse on mittestandardsed lahendused, unikaalsed geomeetriad ja kõverad pinnad. Sellisel juhul on määrava tähtsusega modelleerimisvabadus ehitise infomudeli koostamisel (kaasa arvatud analüütiline mudel staatika-arvutuste tegemiseks). Sageli viib tarkvaralise töökeskkonna jäikus ja piiratus sisulistele kompromissidele ning mitme erineva lahenduse vahel laveerimise ja andmete killustatuseni.
Lahendus:  Keeruka geomeetriaga konstruktsionide analüüsil ja armeerimisisel töötab kõige paremini läbiproovitud lahendusena pakett Allplan Engineering + Scia Engineer, milles põhirõhk on modelleerimise lihtsusel ning arvutustulemuste selgusel.

Kuidas tagada taristuprojektides CAD-GIS koostalitlus?

Probleem: Taristuprojektides tuleb ühendada erineva olemusega andmekogumeid: CAD-jooniseid, GIS-andmeid, rasteraluseid, mõõdistusi, punktipilvi, virtuaalreaalsust ja simulatsioone. Mismoodi neid projekteerimises sidusalt ja maksimaalselt ära kasutada?
Lahendus: Bentley OpenRoads inseneritarkvara kombineerib modelleerimisvõimekuse BIM-loogika, integreeritud ühistöövahendite ning uskumatult laia koostalitlusega.

BIM-mudeli alusinfo tavalistest fotodest?

Probleem: Reaalne situatsioon määrab. Kuidas saada see, mis õues olemas kiiresti ja vähese vaevaga digikujule CAD/BIM tarkvaras kasutamiseks?
Lahendus: ContextCapture abiga automaatselt fotodest ja laserpunktidest toodetud reljeefi, taimkatte, rajatiste ja hoonete täpne tekstuuriga 3D võrkmudel on asendamatu infoallikas.