background-image

Geo 5

Kui ehitusinsener vajab vahendit geotehniliste arvutuste (vundamendid, tugimüürid jne) tegemiseks, siis hea valik on Geo 5. Lihtsalt ja loogiliselt üles ehitatud üksikmoodulid aitavad lahendada keerukaid geotehnilisi ülesandeid. Tulemusena saadakse põhjalikud vundamentide, tugiseinte ja muude elementide kandevõimete arvutusraportid.
Komplekssemate süsteemide lahendamiseks võib kasutada FEM moodulit, mis võimaldab kirjeldada ka ebastandardseid pinnaste ja vundamentidega seotud olukordi
Püsilitsentsimine

Info

Ehituskonstruktsioonide projekteerijad, geotehnikainsenerid
  • Lihtsa kasutajaliidesega moodulid keeruliste geotehniliste ülesannete lahendamiseks
  • Iga mooduli fookus on kindla ülesande lahendamisel
Geo 5 on võimalik soetada üksikmoodulitena spetsiifilise ülesande lahendamiseks või pakettidena