background-image

Allplan Engineering

Sobilik töövahend nii universaalsele projekteerimisfirmale kui ka insenerirajatiste projekteerijale

Allplan Engineering on universaalne tööriist laiapõhjalisele inseneribüroole, kuid kasutaja saab valida hoonete projekteerimisele orienteeritud  Building  või sillainsenerile mõeldud Civil paketi vahel. Viimases puuduvad hoonete projekteerimiseks vajalikud tööriistad (seinad, postid, talad), kuid pakett võimaldab koostada ja modifitseerida maapinnamudelit, silla telgjoont ning parameetrilisi järelpingekaableid.
Kuna Allplaniga saab armeerida mistahes geomeetriaga betoonkehasid ning genereerida tasapinnalisi lõikeid mööda vabalt valitud kõverjoont, siis sobib tarkvara suurepäraselt ka insenertehniliste rajatiste projekteerijatele, kes puutuvad kokku mittestandardsete lahendustega ja geomeetriatega nagu reoveebasseinid, tehnohoonete mahutid jne.
Püsilitsentsimine Võrgulitsentsimine Litsentsirent Hooldusprogramm Järelmaksuvõimalus


Info

Insenerthehniliste rajatiste projekteerijad, sillainsenerid, universaalsed inseneribürood, arhitektid
Uus versioonis 2019
Allplan Engineer Building
  • kasutaja rolli järgi kohandatav ning BIM töövoogu toetav kasutajaliides
  • intuitiivne korruste ja tasapindade haldus
  • parameetriline kolmemõõtmeline teljestik
  • IFC4
Allplan Engineer Civil
  • parameetrilised järelpingekaablid
  • Allplan Bridge Add-On võimalus parameetrilise sillageomeetria loomiseks
Tulenevalt inseneribüroo spetsiifikast ja vajadusest võib kasutaja valida Building ja Civil paketi vahel, millest esimese fookus on suunatud hoonete ning teise fookus sildade ja insenertehniliste rajatiste projekteerimiseks. Civil pakett sisaldab endas maapinna mudeli tegemise võimalust.
Allplan Bridge on lisamoodul parameertiliste sildade projekteerimiseks, mis pakub ka võimalust järelpingekaablite projekteerimiseks.

Meeskonnatööd silmas pidades saab Allplani lisada Workgroup'i ning samuti on saadaval litsentsiserver tookohtade paindlikumaks korraldamiseks.