background-image

Scia Engineer

Arusaadav ja usaldusväärne analüütikatarkvara ehitusinsenerile


Ehitusinseneri igapäevatööks on vaja analüütikatarkvara, mis aitaks projekteerida nii tavalisi kui ka mittestandardseid lahendusi hoonetest sildadeni viisil, mis oleks tegijale arusaadav ning tagaks tulemuse usaldusväärsuse. Scia Engineer pakubki kõike seda, arvutades konstruktsioonielementide sisejõudusid ja pingeid ning kontrollides vastavust projekteerimisnormidele.
Scia Engineeri kiirendab ja lihtsustab tööd, sest koostab vormistatud tulemuste raporti ning võimaldab genereerida lihtsamad konstruktsioonide ja sõlmede joonised.

Ainsana turul saada olevatest toodetest pakub Scia Engineer ka kiudbetooni arvutamise võimalust.

Püsilitsentsimine Litsentsirent Võrgulitsentsimine Hooldusprogramm Järelmaksuvõimalus

Info

Ehituskonstruktsioonide ja insenerirajatiste projekteerijad
 • CAD-like tarkvara ehk mudeldamine sarnaneb traditsioonilises CAD-keskkonnas geomeetria loomisega
 • Optimeeritud töövoog projekti alustamiseks
 • BIM-Toolbox imporditud 3D geomeetria töötlemiseks analüütiliseks mudeliks
 • Suurepärased navigeerimisvõimalused mudelis: layerite ja filtrite süsteem
 • Tulemuste kiire ja selge kuvamine
 • Väga kiire arvutustuum
 • Selge dialoog surutud ja painutatud elementide nõtkepikkuste määramiseks
 • Komposiitkonstruktsioonide auto-design
 • Kiudbetooni arvutus
 • betooni läbisurumisarvutuste laiendatud võimalused
 • täiustatud andmevahetus Tekla ja Reviti vahel

Scia Engineer tarkvara on võimalik tellida eraldi moodulitena (moodulid esa.00 - Basic modeller ja esas.00 - Linear statics 2D on kohustuslikud, kõik muu valikuline) või eelkomplekteeritud pakettidena. Paketid on koostatud erinevate funktsionaaluse tasmete järgi, katmaks inseneri vajadusi igapäevatöös või konkreetseid materjale silmas pidades. Nt. terase pakett (Steel Package) on orienteeritud keerukate teraskonsturktsioonide lahendamisele. Samuti on võimalik tellida lahendusi, mis on suunatud spetsiifiliste konstruktsioonide arvutamiseks (nt. elementehitus või tellingud). Tasub silmas pidada, et paketi hind on alati odavam võrreldes paketis sisalduvate moodulite kogu-maksumusega.

Kõige klassikalisemad ja suurt osa inseneri tööülesannetest katvad paketid on Concept ja Professional