background-image

OpenFlows

Hüdraulilise modelleerimise teerajaja

OpenFlows (endine Haestad Methods) WaterGEMS ja SewerGEMS on GIS-iga integreeritud võrguarvutustarkvarad, mis paistavad silma eriti laia valiku modelleerimis-, simulatsiooni, planeerimis- ja haldusfunktsioonidega. WaterGEMS on Bentley veemajandust toetavate tarkvaralahenduste võtmetoode. SewerGEMS on high-end lahendus vabavoosete kanalivõrkude hüdrauliliseks modelleerimseks, planeerimiseks ja haldamiseks. Dünaamiline arvutusmootor lubab edukalt modelleerida ekstreemsituatsioone nagu näiteks suured üleujutused. Erinevalt Haestadi SewerCAD-ist lubab SewerGEMS töötada GIS keskonnas ning sisaldab juba standardpaketina enamikke vajalikke funktsionaalseid mooduleid.

Vali endale sobiv maksevõimalus ja alusta projekteerimist juba täna!

Info

OpenFlows on erialainimeste jaoks legendaarne nimi - kunagi väike, ainsa asukohaga USA firma on kaheksakümnendatest kuni siiani olnud globaalselt tuntud kui valdkonna teedrajav ja kõige laiema tootevalikuga hüdraulilise modelleerimise tarkvara arendaja. Sügavalt akadeemiliste juurtega arendusfirma loodud sidus fundamentaal-teoreetiline käsitlus on mahukate, kordi ja kordi uuesti publitseeritud õpperaamatutena kasutusel ülikoolides (sh TTÜ hüdromehhaanika õppetool) ja tehnilistes kõrgemates õppeasutustes üle maailma. Õpperaaamtuid on võimalik veebist tellida paberkandjal , saadaval on ka online versioon. Bentley ostis Haestad Methodsi 2004 ning sellele järgnevalt on arendus tegevus ainult hoogustunud - tootevalik on täienenud ning laienenud suuremate võimalustega MicroStation graafikaplatvormile.
Veemajandusettevõtted kelle fookuses on veevarustuse efektiivsus ning lekete minimaliseerimine. Tallinna Vesi AS hoiab ja haldab linna veevõrgu täpset kalibreeritud analüütikamudelit Haestadi tarkvara tel.
võrgumudeli automaatne kalibreerimine (Darwin Calibrator)
automatiseeritud projekteerimine (Darwin Designer)
lekketuvastus
tuletõrjehüdrantide veevarustuse analüüs
veekvaliteedi analüüs
SCADA integratsioon
energia analüüs
Lisaks võtmetoodetele WaterGEMS ja SewerGEMS kuulub high-end analüütikapakettide hulka. Hammer on matemaatiliselt keeruka hüdraulilise löögi modelleerimiseks, mis võimaldab ennustada torustiku mehhaanilist vastupidavust kriitilistes situatsioonides. Täielik integreeritus WaterCAD/GEMS pakettidega.  Lisaks reservuaaride arvutuse tarkvara PondPack