background-image

OpenSite Designer

Geodeedile ja ehitusaluse projekteerijale

Täiesti uus multidistsiplinaarne infratarkvara geodeedile ja geotehnikaiainsenerile mõõdistusandmete haldamise, automaatse plaanijoonestamine, dünaamilise pinnasekihtide mudeldamise, kaevetööde optimeerimine ja kiire kontseptuaalse 3D planeerimisega, mis lubab kiirelt läbi mängida erinevaid stsenaariume.
OSD aitab lahendada näiteks parkimiskohtade planeerimist, kanali ja sadeveevõrkude planeerimist, ja ehitusaluse mahamärkimist, puurauguandmete põhjal maa-aluste kihtide mudeldamist jne. Olemasoleva situatsiooni kontektsi saab vaevata sisse tuua laserpunktide, võrkmudelite ja GIS andmetega.


Vali endale sobiv maksevõimalus ja alusta projekteerimist juba täna!

Info

Geodeedid, geotehnika insenerid, ehitiste projekteerijad
Mõõdistusandmete sisselugemine toimub mugavalt otse maamõõduinstrumentidest, failist või CAD-failist koos valmiskujul sümboolikadefinitsiooniga , mis järgib MKM-i nõudeid topoaluste vormistamiseks. Kaevete/täidete nõlvad saab mugavalt projekteerida erinevate kalletega,  kusjuures kalle võib muutuda ühe nõlva piires. Nõlvad võivad olla astmelised, astmete hulka, laiust ja kallet saad määrata. Projekteeritud kaevete/täidete põhjal pakub kohe  täpseid mahuarvutusi.
Paketis sisaldub Subsurface utilities - sadevee ja kanali mudeldamine, integreeritud OpenFlow vabavoolsete süsteemide arvutamine ja optimiseerimine. Visualiseerimiseks on integreeritud LumenRT Designer.