Geo Web Publisher

Järelmaksuvõimalus Litsentsirent

Info

GIS-lahendus veebi - sellega saab ka ise hakkama

Veebilehele GIS-lahenduse tegemisel põrkuvad tegijad tavaliselt takistustele teises valdkonnas - nad ei oska piisavalt põhjalikult oma GIS-i andmeid veebis lihtsal kujul kättesaadavaks teha. Siis tellitakse projekt väljastpoolt. Kuid on ka parem võimalus - Bentley Geo Web Publisher aitab selle töö oma majas ära teha.

Eraldi saab installida serverimooduli ja administeerimisvahendid. Veebipõhine GIS-platvorm tunneb kõiki erinevaid andmeallikaid, on lihtsalt seadistatav ja pakub samas ka suurt jõudlust andmetöötluseks.

GWP pole andmehoidla, vaid keskendub ruumiandmete interaktiivsele avaldamisele veebis ja lubab ka ilma programmeerimisoskuseta kasutajal luua keerulisi veebipõhiseid kaardirakendusi: turismikaarte, omavalitsuste planeeringute ja teostusjooniste registreid, tehnovõrkude haldussüsteemide intranetiportaale jne.

GWP poolt samaaegselt veebis avaldatavad andmeallikad võivad tüübilt olla raster- ja/või vektorfailid, viimastega seotud tabeliandmed, samuti ruumiandmed relatsiooniandmebaasides (MS SQL Spatial, Oracle Spatial) ning OGC standarditel WMS ja WFS pakutavad veebiteenused. Lisaks kaardikuvamisele saab sama rakendusega vabalt esitleda ka taristuobjektide tehnilisi jooniseid, kaotamata midagi nende tehnilisest täpsusest. Samuti on võimalik kasutada muid platvorme ja vabavarana pakutavaid kasutajaliideseid (sealhulgas nn neo-GIS liideseid nagu Google Maps, Google Earth, MS Virtual Earth). Ühe serveri baasil võib luua piiramatu arvu erineva otstarbega rakendusi (veebisaite).

Toimetamismooduliga saab kujundada oma kaardirakenduse, defineerida kihid ja päringud ning määrata ka lõppkasutaja töövahendid navigeerimiseks, päringute esitamiseks, ruumianalüüsiks, temaatilisteks esitlusteks, aruandluseks jms.