background-image

OpenSite Designer

Topokaardist masinate juhtimiseni 

Täiesti uus multidistsiplinaarne infratarkvara geodeedile ja geotehnikaiainsenerile mõõdistusandmete haldamise, automaatse plaanijoonestamine, dünaamilise pinnasekihtide mudeldamise, kaevetööde optimeerimine ja kiire kontseptuaalse 3D planeerimisega, mis lubab kiirelt läbi mängida erinevaid stsenaariume.
OSD aitab lahendada näiteks parkimiskohtade planeerimist, kanal-i ja sadeveevõrkude planeerimist, ja ehitusaluse mahamärkimist, puurauguandmete põhjal maaaluste kihtide mudeldamist jne. Olemasoleva situatsiooni kontektsi saab vaevata sisse tuua laserpunktide, võrkmudelite ja GIS andmetega.

Püsilitsentsimine Litsentsirent Võrgulitsentsimine Hooldusprogramm

Geodeedid, geotehnika insenerid, ehitiste projekteerijhad
Mõõdistusandmete sisselugemine toimub mugavalt otse maamõõduinstrumentidest, failist või CAD-failist koos valmiskujul sümboolikadefinitsiooniga , mis järgib MKM-i nõudeid topoaluste vormistamiseks. Kaevete/täidete nõlvad saab mugavalt projekteerida erinevate kalletega,  kusjuures kalle võib muutuda ühe nõlva piires. Nõlvad võivad olla astmelised, astmete hulka, laiust ja kallet saad määrata. Projekteeritud kaevete/täidete põhjal pakub kohe  täpseid mahuarvutusi.
Paketis sisaldub Subsurface utilities - sadevee ja kanali mudeldamine, integr vabavoolsete süsteemide arvutamine ja optimiseerimine. Visualiseerimiseks on integreeritud LumenRT Designer.