Pole just tavaline, et ülemaailmselt tuntud tarkvaraettevõtted mõtlevad ka väikesele Balti turule ja teevad siinse kasutaja jaoks sobiva hinna ning kohalike oludega arvestava toote. PowerCivil ja OpenRoads ongi just Baltimaade jaoks tehtud rätsepa-lahendused.

Bentley OpenRoads koondab vajaliku tehnoloogia taristuobjektide mitmetahuliseks projekteerimiseks koos GIS-i ja fotorealistliku visualiseerimisega. Soodsa hinnaga ning just Balti turu jaoks loodud OpenRoadsi tehnoloogial ning Bentley Microstationi platvormil toimiv PowerCivil for Baltics seob geodeesia, reljeefimudelid, teed, maaalused trassid, kaevandused ja rajatised.

Bentley PowerCivil for Baltics on OpenRoadsi tehnoloogiat rakendav toode, mis sobib väga erineva eesmärgi ja raskusastmega taristuprojektide teostamiseks. Väljundi vormistamiseks jälgib tarkvara kohalikke nõudeid. Ühes paketis on nii modelleerimine kui analüüs.

Analüütikafunktsioonid, liiklussimulatsioon ja GIS funktsionaalsus teevad paketi sobilikuks töövaheniks väga paljudele geodeesiadistsipliinidele. Taristuobjektideks, millega on mugav töötada, võivad olla näiteks ehitusalune pind, vundamendiauk või tagasitäide, teekeha, parkla või pealesõit, kaevandus või kraav. Nõlvad võivad olla muutuvad või astmelised. Astmete hulka, laiust ja kallet saab ise määrata, modelleeritud reljeefimudelitest teeb PowerCivil kohe täpsed mahuarvutused.

PowerCivil on parim lahendus teede (trasside, linnaliikluse, maha- ja pealesõitude, ringristmike jms) projekteerimiseks. Paindlik modellerimne horisontaalses ja vertikaalses tasapinnas arvestab ka tee otstarvet ja esitatavaid nõudeid.

Valik tooteid ja brände