Kui on vaja optimeerida detailide paigutust latile või lehele, on parimaks tööriistaks optimeerimistarkvara ARDIS. See spetsiaaltarkvara on loodud koostöös Genti ülikooliga, kus töötati ühiselt välja algoritmid ristkülikukujuliste detailide tööstuslikuks optimeerimiseks.

ARDISel on mitu erinevat tarkvarapaketti.

Starter ja Basic Optimizer on piiratud kasutusvõimalustega, neid saab kasutada ka ilma koolituseta. Tüüpiliselt kasutavad Starterit või Basicut masinaoperaatorid.

Easy Optimizer on peamiselt kasutuses kontorites, kuid võib olla ka tööpingi kontrollerarvutis. Basic Optimizerist vähemate võimaluste tarkvarapakett saab sisendandmed lihtsa Copy-Paste´iga ning pakub põhiprogrammi paneelsaagide juhtimiseks.

Cutting Optimizer seostab andmed teiste süsteemidega ja optimeerib vajaliku info tööpinkide jaoks.

Universaalsed ARDISe tarkvaralahendused võivad töötada nii kasutaja kontoriarvutis kui ka tööpingi kontrollerarvutis. Optimeerimistarkvara aitab kalkuleerida detailide paigutuse kas latile (1D), lehele (2D) või rullile(2D).

Kui kasutajal on erinevaid lõikemasinaid, valib ARDIS välja nende seast parima.

ARDISel on kuus optimeerimismoodulit ning enam kui 80 lisamoodulit. Iga madalama taseme moodulit on võimalik uuendada kõrgema taseme mooduliks.

Lisainfo tootja veebilehelt.

Valik tooteid ja brände