background-image


Huvitav ja kasulik

MKM nõuete tagamine MicroStationis

Ehitusgeodeetiliste uurimistööde riiklike vormistusnõuete (rahvakeeles lühemalt MKM-nõuetele) vastavaid tugifaile on 2016. aastal jõustunud muudatustele vastavalt täiendatud.

Vajalikud teegid joonestiilide, kihtide ja tingmärkidega on uuendatud MKM2016.dgnlib failis, (sama ka firma Reib veebileheküljel). Töö lihtsustamiseks ja eksimisvõimaluste vähendamiseks oleme kasutanud V8i versiooni oluliselt paremaid standardihaldusvõimalusi. DGN Library faili on imporditud kõik MKM joonestiilid, tingmärgid ja nõutud kihid. Nähtuste sümboloogia aktiveerimiseks oleme loonud Element Templates´i sisukorra, mis grupeerib nähtused ja lubab ühe klõpsuga aktiveerida õige joonestiili, cell´i ja kihi.

Element Template sarnaneb oma olemuselt veidi By Level attribuutidega, kuid on palju paindlikum.
Kui Level Manageris saame määrata ühele kihile ühe konkreetse joone stiili, värvi, jämeduse, siis Element Template võimaldab luua erinevaid atribuutide komplekte.

Näiteks kihile AED tuleb meil joonisel kanda nii puitaed, kui võrk-, metall-, okastraat- jpm aiad. Sama kiht – erinevad joone stiilid. Level Manageri abil antud olukorda lahendada ei saa.

Ka atribuutide hulk on Level Manageris palju väiksem kui Element Template puhul. Element Template lubab meil luua igale joonisel kujutatavale objektile (situatsioonile) eraldi trafareti. Määrata saab lisaks kihile, joone stiilile, värvile ja jämedusele, prioriteedile ja läbipaistvusele ka näiteks suletud elemendi täite-värvi või viirutuse, lisatava sümbolelemendi, teksti fondi, jpm.

Valides Element Template’de alt loodava joon- või punktobjekti nime, aktiveeritakse koheselt antud objektile määratud atribuudid.

Element Template abil teostatud joonise vastavust MKM nõuetele saab väga lihtsalt kontrollida Utilities menüüs asuva Standard Checker funktsiooniga. Vastavad eelseadistused on MKM.dgnlib failis tehtud.

MKM.dgnlib faili paigaldamiseks oma arvutisse tuleb see alla laadida ja kopeerida aadressile:

Win7 - C:/ProgramData/Bentley/MicroStation V8i (SELECTseries)/WorkSpace/Standards/dgnlib
WinXP - C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/Bentley/MicroStation V8i (SELECTseries) /WorkSpace/Standards/dgnlib

PS! Lisaks on vaja allalaadida ka mkm.shx fondifail ning näidata selle asukoht (Workspace menüü > Configuration > DWG/DXf > Autocad SHX font library). Samuti on vaja mkm.dgnlib asukoht lisada Cell Library List nimekirja Workspace menüü > Configuration > Cells > Cell Library List). Kõik need ja samuti PowerCivil for Baltics’i jaoks mõeldud xin failid leiad üheskoos siit.

Valik tooteid ja brände