background-image


Huvitav ja kasulik

BIM - kuidas ja kellele?

Mudelprojekteerimine, i.k. Building Information Modelling (edaspidi BIM), on protsessikeskne mõtteviis infotehnoloogia rakendamisest ehituslikus projekteerimises.

BIM-i peamised lähtekohad kujunesid 70. aastate lõpus. Terminina esines BIM arvatavalt esmakordselt 1992. aastal prof. G.A. van Nederveen'i ja F. Tolman'i (Delfti Tehnikaülikool, Holland) artiklites. Populaarseks sai see siiski 2002. aastal seoses tuntud arhitekti ja tehnoloogiamaailma arvamusliidri, ameeriklase Jerry Laiserin'i kirjutistega, millest tarkvaratootjad selle "üles noppisid" ja kõlava marketingisõnana kasutusele võtsid. Uudishimulikele soovitaks piiluda http://www.bim4builders.com/.

Mudelprojekteerimise ideed järgiv tarkvara toetab kogu ehitise elutsüklit ideest lammutamiseni. Teiste sõnadega tuleb tarkvaral toetada planeerimise, arhitektuurse projekteerimise, konstruktsiooniarvutuste, eriosade projekteerimise, ehitamise, järelvaatuse, opereerimise, haldamise jt etappe. Need distsipliinid on omavahel tööprotsesside kaudu seotud ja osaliselt ka kattuvad. Mudelprojekteerimine eeldab seega juba olemuslikult osapoolte ladusat infovahetust.

Selline infovahetus saab toimuda juhul, kui kõik kasutavad sama tarkvara ja andmemudelit. Tegelikkuses see mõistagi nii ei ole ning seetõttu nävad tarkvaratootjad lahendust neutraalse andmevahetusliidese IFC (Industry Foundation Classis) toetamsies ja arendamises. IFC faile suudavad lugeda ja kirjutada kõik siinkandis tuntud BIM tarkvarad nagu Bentley AECOsim ja Speedikon, Autodeski Revit, Nemetscheki Allplan, Grphisofti ArchiCAD ja Tekla.

Tarkvarad on tihti aga veidi erinevad oma suunitluselt ja rõhuasetustelt. Seetõttu võib inseneri eelistus tarkvara valikul erineda arhitekti omast. Eeldades et koostalitlus on tagatud saavad BIM-tarkvara abil mudelprojekteerimise põhimõttel tõhusamalt koos tegutseda:

Bentley BIM-lahendus kannab nime AECOsim ja sisaldab sobivaid mooduleid kõgile ülalnimetatud profiilidele.

Suhteliselt "kuum" teema on efektiivne andmehõive olemasolevatest ehitistest BIM-mudelite moodustamiseks. Traditsiooniline mõõtmine ja käsitsi "ümberjoonistamine" on töömahukas. LIDAR-skaneerimine mida skannerimüüjad propageerivad on küll äärmiselt suure jõudlusega, kuid toodab müra ja ei paku lahendust vektormudeli loomiseks. Palju intelligentsem lahendus on CAD-integreeritud lasermõõteseadmed mis võimaldavad selektiivset, konstruktsiooniteadlikku mõõdistamist otse CAD-faili. Hea näide sellisest lahendusest on Flexijet 3D.

Valik tooteid ja brände